O pracy asystentki

Kim jest asystentka ds. administracji?                  

Jak sama nazwa zawodu wskazuje, asystentka ds. administracji jest osobą odpowiedzialną za monitorowanie i organizowanie formalności związanych z funkcjonowaniem firmy, instytucji lub przedsiębiorstwa pod względem administracyjnym. Na podstawowy zakres obowiązków osoby zajmującej stanowisko asystenta administracyjnego wchodzi m.in. obsługa korespondencji firmowej, opieka nad dokumentacją, prowadzenie rejestru umów, faktur i rachunków, wystawianie faktur i rachunków związanych z zawieraniem przez firmę umów i zobowiązań, przygotowywanie dokumentacji, umów i ofert handlowych, sporządzanie raportów, zestawień i analiz oraz sporządzanie tłumaczeń dokumentów.

Od kandydatów na stanowisko asystenta ds. administracyjnych wymaga się średniego lub wyższego wykształcenia ekonomicznego, zdobytego w odpowiedniej szkole średniej lub na studiach o kierunku ekonomicznym. Dodatkowo, pracodawcy wymagają przynajmniej kilkumiesięcznego doświadczenia zawodowego na stanowisku asystenckim, sekretarskim lub w pracy biurowej o podobnym charakterze pełnionych obowiązków. Idealny kandydat zna dobrze język angielski, umie posługiwać się komputerem oraz podstawowym sprzętem biurowym, jest osobą otwartą, pracowitą, odpowiedzialną i komunikatywną. Asystent posiada zdolności analityczne oraz umie pracować w zespole.

Praca asystenta administracyjnego odbywa się w biurze, a jej pełen wymiar wynosi zazwyczaj osiem godzin dziennie i czterdzieści godzin tygodniowo. Stanowisko asystenta jest stanowiskiem indywidualnym, prowadzonym pod nadzorem i wiąże się z wykorzystaniem komputera i różnorodnych urządzeń biurowych. Obsługa faksu, kopiarki czy drukarki nie powinna dla asystenta stanowić żadnego problemu.

Asystent ds. administracji może zostać zatrudniony przez różnorodne firmy i instytucje obracające się w różnych branżach gospodarki, potrzebujące kogoś do czuwania nad administracyjnymi sprawami przedsiębiorstwa. Zarobki na tym stanowisku nie są zbyt wysokie i wynoszą około 2 tysięcy złotych netto miesięcznie.